Parafia św. Antoniego z Padwy

w Zgoniu

Duszpasterze

Księża lokaliści

- ks. Rudolf Wandrasz, lokalista do 1945
- ks. Leon Szkatuła, lokalista 1943-1945
- ks. Józef Stokowy, lokalista 1945-1947

Proboszczowie

- ks. Jerzy Raszka, lokalista 1948-1957, administrator 1957-1972
- ks. Franciszek Wadas, proboszcz 1972-1981
- ks. Stanisław Knop, proboszcz 1981-1994
- ks. Józef Wojciech, proboszcz 1994-2010
- ks. Jacek Nowak, proboszcz 2010-2012
- ks. Krzysztof Jasek, proboszcz od 2012

Księża rezydenci

- ks. Piotr Wilk, rezydent 1994-1995
- ks. Stanisław Adamczyk, rezydent 1995-2010


ks. Rudolf Wandrasz (1912-1974)

Lokalista w Zgoniu do 1945

Urodzony 5 stycznia 1912r. w Brzezinach Śląskich. Syn dozorcy Ignacego i Wiktorii z d. Steinert. Uczęszczał do katolickiej szkoły powszechnej w Brzezinach Śląskich i Klasycznego Gimnazjum w Szarleju. Jako gimnazjalista należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. W 1932r. zdał egzamin dojrzałości, następnie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937r. z rąk bpa S. Adamskiego w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach . We wrześniu 1937r. otrzymał dekret wikariuszowski w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. Został mianowany lokalistą kościoła w Zgoniu. Od lutego 1940r. pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Załężu, a od sierpnia 1944r. w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W marcu 1946r. bp S. Adamski powierzył mu urząd notariusza Sądu Biskupiego w Katowicach.

W marcu 1949r. został mianowany administratorem, a kilka lat później proboszczem w parafii św. Jerzego w Goczałkowicach Zdroju. W 1971r. przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 4 kwietnia 1974r. w Goczałkowicach i tam został pochowany.

ks. Leon Szkatuła (1913-1992)

Lokalista w Zgoniu 1943-1945

ks. Leon Szkatuła

Urodzony 6 grudzia 1913r. na Wilchwach. Syn rolnika Jana i Anny z d. Mura. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Gimnazjum Księży Pallotynów a następnie kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum w Rybniku. Po maturze w 1933r. został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938r. z rąk bpa S. Adamskiego w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Po święceniach powierzono mu zastępstwo w Orzegowie. 29 sierpnia 1938r. został mianowany wikarym w parafii Świętej Trójcy w Kochłowicach. W okresie wojny został przeniesiony do Bielszowic, a od 14 maja 1943r. do Zgonia, gdzie został lokalistą. 1 kwietnia 1945r. został mianowany wikarym w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie.

W kwietniu 1949r. został wyznaczony do budowy kościoła na terenie kuracji w Urbanowicach. Nowy kościół został poświęcony 16 września 1951. W 1956r. kuracja Urbanowice stała się parafią, a ks. Szkatuła jej pierwszym proboszczem. Był także Radcą Duchownym i wicedziekanem dekanatu tyskiego. W 1975r. przeszedł na emeryturę i pomagał w pracach duszpasterskich w parafiach w Urbanowicach, Wilchwach oraz Wodzisławiu. Zasłynął jako wspaniały spowiednik. W 1989r. pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu wodzisławskiego. Otrzymał również tytuł radcy duchownego. Zmarł 3 września 1992r. w Wodzisławiu i tam został pochowany.

ks. Józef Stokowy (1912-1969)

Lokalista w Zgoniu 1945-1947

ks. Józef Stokowy

Urodzony 1 marca 1912r. w Ornontowicach. Syn krawca Franciszka i Marty z d. Adamczyk. Od kwietniu 1918r. uczęszczał do szkoły ludowej w Ornontowicach, a od września 1923r. klasycznego gimnazjum w Mikołowie. Po jego ukończeniu 27 czerwca 1931r. złożył podanie do rektoratu Śląskiego Seminarium Duchownego i od 1 października 1931r. został studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936. Od 1 września 1936r. był wikariuszem w Parafii św. Józefa w Katowicach-Załężu, a od 1 grudnia 1939r. wikariusza substytutem w parafii w Olszynie w dekanacie lublinieckim. W Olszynie spędził okres wojny i okupacji. 17 maja 1945r. bp S. Adamski mianował go wikariuszem współpracownikiem ks. Andrzeja Zająca w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. Pełnił w tym czasie funkcję lokalisty kościoła w Zgoniu.

W 1947r. otrzymał nominację na administratora parafii św. Józefa w Katowicach-Józefowcu a 23 lipca 1957r. bp S. Adamski mianował go proboszczem. Ks. Józef Stokowy był ponadto Radcą Duchownym, wicedziekanem dekanatu Katowice-Północ, a także ojcem duchownym kapłanów z roczników święceń 1959, 1960 i 1961. Zmarł 25 lutego 1969r. w Józefowcu i tam został pochowany.

ks. Jerzy Raszka (1915-1972)

Lokalista w Zgoniu 1948-1957, administrator 1957-1972

ks. Jerzy Raszka

Urodzony 13 maja 1915r. w Skoczowie. Syn rolnika i garncarza Jana oraz Anny z d. Kobiela. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Skoczowie. Następnie uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Cieszynie. Egzamin dojrzałości zdał w 1935r. Dwa lata później wraz z młodszym bratem Alojzym wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej kontynuował studia w Książęco-Biskupim Seminarium Duchownym w Widnawie.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 marca 1942r. we Wrocławiu z rąk kard. A. Bertrama. Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: MB Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych, św. Augustyna w Lipinach Śląskich i św. Ap. Piotra i Pawła w Woszczycach.

W kwietniu 1948r. bp S. Adamski mianował go kuratusem w Zgoniu. Ks. Raszka wybudował tam probostwo. W 1957r., po erygowaniu w Zgoniu nowej parafii św. Antoniego, otrzymał nominację na jej administratora z tytułem proboszcza. Zmarł 24 listopada 1972r. w szpitalu Mikołowie. Został pochowany obok kościoła św. Antoniego w Zgoniu.

ks. Franciszek Wadas (1921-1982)

Proboszcz w Zgoniu 1972-1981

ks. Franciszek
Wadas

Urodzony 27 listopada 1921r. w Chełmie w rodzinie kolejarza Jana i Antoniny z d. Weszka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Chełmie w 1935r. wstąpił do Państwowego Gimnazjum w Mysłowicach. Naukę przerwała wojna. W 1941r. został wcielony do wojska niemieckiego. Przez pewien okres przebywał w niewoli amerykańskiej, następnie wstąpił w szeregi Wojska Polskiego na Zachodzie. Do Polski wrócił w listopadzie 1945r. Po powrocie do kraju podjął naukę w gimnazjum w Oświęcimiu. Dwa lata później zdał egzamin maturalny i wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego.

22 czerwca 1952r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa J. Bieńka. Jego placówkami duszpasterskimi były kolejno parafie: w Chełmie 1952-1953, w Niedobczycach, w Siemianowicach 1953-1956, św. Barbary w Chorzowie 1956-1961 oraz św. Jana Chrzciciela w Tychach 1961-1963.

14 lutego 1963r. został mianowany proboszczem w Gołkowicach. Po dziewięciu latach duszpasterzowania 28 grudnia 1972r. został przeniesiony na probostwo w Zgoniu. Rany odniesione na wojnie dały o sobie znać w 1980r. Ciężko schorowany przeszedł 15 lipca 1981r. na emeryturę. Zmarł 12 września 1982r. Został pochowany na cmentarzu w Chełmie.

ks. Stanisław Knop (1928-2021)

Proboszcz w Zgoniu 1981-1994

ks. Stanisław
Knop

Urodzony 7 lipca 1928r. w Świętochłowicach. Syn urzędnika państwowego, matka Bronisława z d. Krautwurst. Po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do Zawodowej Szkoły Handlowej w Chorzowie i pracował w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. We wrześniu 1945r. roku podjął naukę w chorzowskim Państwowym Liceum dla Pracujących, gdzie w 1950r. otrzymał świadectwo maturalne. Tego też roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Teologicznym.

5 czerwca 1955r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Zdzisława Golińskiego w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Władze duchowne skierowały go do następujących parafii: Chropaczowa, Lubomii, Goduli, Dąbrówki-Wielkiej, Imielina, Dąbrówki-Małej, Józefowca i Brennej. W charakterze wikariusza przepracował 26 lat.

l lipca 1981r. otrzymał nominację na stanowisko proboszcza w parafii św. Antoniego z Padwy w Zgoniu. Pracował w niej przez 13 lat do momentu przejścia na emeryturę 28 sierpnia 1994r. Na czas posługi pasterskiej ks. Stanisława Knopa w Zgoniu przypadł jubileusz 50-lecia poświęcenia kościoła (1987r.).

Na emeryturze ks. Stanisław zamieszkał w Starych Tarnowicach i od tego czasu pomagał duszpastersko w parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich. W 2009 roku zamieszkał w Bobrownikach Śląskich, w Katolickim Centrum "Opoka". Od 15 stycznia 2021 roku przebywał w Domu św. Józefa w Katowicach, gdzie zmarł 1 lutego 2021 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Bobrownikach Śląskich.

ks. Józef Wojciech (ur. 1945)

Proboszcz w Zgoniu 1994-2010

ks. Józef
Wojciech

Urodzony 29 stycznia 1945r. w Grzawie w Ziemi Pszczyńskiej, został ochrzczony w kościele św. Klemensa w Miedźnej.

8 kwietnia 1971 przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa ordynariusza Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Prowadził zastępstwo w parafii w Miedźnej i Moszczenicy w 1971r., następnie był wikarym w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie 1971-1974, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim 1974-1976, NSPJ w Tychach-Paprocanach 1976-1978 oraz pełnił funkcję kapelana w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach w latach 1978-1981 i szpitalach: miejskim i chirurgii urazowej w Piekarach Śląskich w latach 1981-1984.

W 1984r. został mianowany proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, był tam również kapelanem szpitala przy ul. Rudzkiej. W 1994r. został proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Zgoniu. Ponadto w latach 2000-2004 był dziekanem dekanatu Orzesze. W 2010r. po 16-letniej posłudze duszpasterskiej w parafii Zgoń, przeszedł na emeryturę i mieszka w Jedłowniku k. Wodzisławia Śląskiego.

ks. Jacek Nowak (ur. 1956)

Proboszcz w Zgoniu 2010-2012

ks. Jacek Nowak

Urodzony 22 czerwca 1956r. w Świętochłowicach. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Katowicach-Ochojcu. Studiował w Krakowie, a jako diakon w Katowicach.

8 kwietnia 1982r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Herberta Bednorza. Następnie ukończył studia z teologii moralnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był wikarym w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, Świętej Rodziny w Katowicach-Brynowie, św. Barbary w Strumieniu, NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie, Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim, św. Jerzego w Mszanie, w Zabrzu-Kończycach oraz był kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

W 1998r. został mianowany administratorem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kalwarii Pszowskiej, a w 1999r. proboszczem. W latach 2010-2012 był proboszczem parafii św. Antoniego w Zgoniu.

ks. Krzysztof Jasek (ur. 1965)

Proboszcz w Zgoniu od 2012

ks. Krzysztof
Jasek

Urodzony 3 marca 1965r. w Rybniku, syn Józefa i Marii z d. Jankowska. W 1984r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Rybniku a następnie uczęszczał do Wyższego Seminarium w Katowicach.

Święcenia kapłańskie otrzymał 11 maja 1991r. w Katowicach. Był wikarym w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie w latach 1991-1995, Ducha Świętego w Bytkowie 1995-1999, Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej 1999-2004, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach 2004-2007, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rybnickiej Kuźnii 2007-2010, Matki Boskiej Częstochowskiej w Jastrzębiu Zdroju 2010-2012. Był również sekretarzem dekanatu w Niedobczycach.

W 2012r. został mianowany administratorem parafii św. Antoniego z Padwy w Zgoniu, a od 1 listopada 2013r. jest jej proboszczem.

Od 1 stycznia 2015r. mianowany wicedziekanem dekanatu Łaziska.

ks. Piotr Wilk (ur. 1964)

Rezydent w Zgoniu 1994-1995

Urodzony 11 kwietnia 1964r. w Siemianowich Śląskich. 13 maja 1989r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp Damiana Zimonia. W latach 1994-1995 był rezydentem w parafii św. Antoniego w Zgoniu. Przez pewien czas pełnił funkcję redaktora radia "Arka" w Łaziskach Górnych. Obecnie duszpasterz polonii francuskiej.

ks. Stanisław Adamczyk (1930-2012)

Rezydent w Zgoniu 1995-2010

ks. Stanisław
Adamczyk

Urodzony 26 maja 1930r. w Ornontowicach. Syn kolejarza Józefa i Agaty z d. Ogierman. Od 1945r. uczęszczał do Szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego im. Karola Miarki w Żorach. W 1949r. zdał egzamin dojrzałości, w tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Święcenia diakonatu otrzymał 21 czerwca 1953r. w kościele Nawrócenia św. Pawła w Krakowie z rąk bp. Franciszka Jopa. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1954r. z rąk bpa częstochowskiego Zdzisław Golińskiego w kościele Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Po święceniach, w latach 1954-1955, był wikarym w parafii św. Józefa w Katowicach-Załężu oraz w parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. 24 września 1958r. został mianowany notariuszem w Sądzie Biskupim w Katowicach. Był także kapelanem w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Bogucicach.

12 sierpnia 1963r. objął, w charakterze substytuta, parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach. W tym samym roku został mianowany administratorem parafii, a 19 sierpnia 1964r. został ustanowiony drugim z kolei wyrskim proboszczem. Od 18 lutego 1964r. był sędzią Trybunału przy Sądzie Biskupim w Katowicach. 17 lipca 1971r. otrzymał dekret ustanawiający go proboszczem parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. W 1995r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Orzeszu-Zgoniu, a następnie w 2010r. Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 24 lipca 2012r. i został pochowany na cmentarzu w Orzeszu.


Zdjęcia i opracowanie na podstwie: E-ncyklopedii wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku, kroniki parafialnej oraz źródeł własnych